jintropin preis somatropin kaufen hgh kaufen hygetropin kaufen jintropin kaufen jintropin hygetropin bestellen kigtropin jintropin kigtropin jintropin hgh achat groeihormoon kopen jintropin hgh kopen hygetropin igf-1 canada jintropin canada jintropin canada hygetropin canada hgh canada jintropin jintropin hgh kigtropin hygetropin hgh hygetropin hgh comprar hygetropin comprar hgh jintropin precio hgh prezzo jintropin hygetropin
English           پارسی           العربیه        Japanese       Russian
Aber Shop web Designer

نشر رومیزی

نشر رومیزی (desktop publishing) مخفف: DTP بسیاری از فرایندهای اساسی نشر مانند حروفچینی، صفحه‌بندی، طراحی، و چاپ را با استفاده از یک رایانه و دستگاه‌های جانبی آن مانند نمایشگر، چاپگر، پویشگر، و نیز نرم‌افزارهای حروفچینی و گرافیکی انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر و پس از ورود رایانه به صنعت نشر، نشر رومیزی رواج زیادی یافته است.

حاصل نهایی نشر رومیزی فیلم یا زینک است که دارای قابلیت چاپ می‌باشد.

مزایا

با استفاده از تجهیزات نشر رومیزی می توان:

نشر شمارگان پایین کتاب، مجله و خبرنامه ناشران و سازمان‌ها را با سرعت و هزینه پایین انجام داد.

سازمان‌های دولتی و خصوصی، و مؤسسات علمی، فرهنگی، آموزشی، و دانشگاهی می توانند از آن برای تولید گزارش‌های علمی، فنی، و غیره استفاده کنند.


مزایای فوق همراه با دسترسی بیشتر افراد به تجهیزات نشر رومیزی و سهولت استفاده از آن ها موجب رواج خودناشری شده است . بدان معنا که بسیاری از افراد، محققان، نویسندگان، سازمان‌ها، و شرکت‌های غیرحرفه‌ای می توانند آثار خود را با هزینه پایین و کیفیت مناسب منتشر کنند.

نشر الکترونیکی، نشر اینترنتی، و نشر چندرسانه‌ای اصطلاحات جدیدتری هستند که پس از نشر رومیزی رواج یافتند. برخلاف نشر رومیزی که خروجی آن بیشتر چاپی و کاغذی است خروجی انواع فوق فقط الکترونیکی است.

نشر رومیزی، کار چاپ و انتشارات را کوچک و روی یک میز کار جمع کرده است. با امکانات نشر رومیزی می توان اثری را نوشت، اطلاعات آن را با منابع اطلاعاتی کنترل کرد و از صحت املای کلمات اطمینان یافت. متن را صفحه آرایی و صفحه بندی کرد، تصویرها و نمودارها را حتی به صورت چند رنگ طراحی نمود، نمونه گرفت و تکثیر کرد و همه این کارها در اتاق کوچکی روی یک میز بدون رفت وآمد انجام می شود.منابع
http://fa.wikipedia.org

 copy right 2008 © عابرشاپ طراح و پشتیبان سایت اینترنتی Design Engines System : www.Aber Shop.com